Culture Media/파우더 배지

홈home > 제품소개 > Culture Media/파우더 배지

Polymyxin B for Bacillus Supplement

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: NCM4032-0.5, x193

Campylobacter Bolton (with Amphotericin)

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: NCM4074-0.5, x132

mCCDA Selective Supplement

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: NCM4019-0.5, x112

Tween 80

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: 7992

Chloramphenicol (100 mg/L)

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: NCM4051-0.5, x009

CN Supplement

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: NCM4008-0.5, x107

Tellurite Supplement (Chapman) 1%

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: 7989

Listeria Selective Diagnostic Supplement

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: x010
■ 포장단위: 10vials/pack

Polymyxin Ceftazidime Selective Supplement

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: x072
■ 포장단위: 10vials/pack

MacConkey Broth

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: NCM0193, LAB005

Brain Heart Infusion Broth (BHI)

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: NCM0016, LAB049

Lactobacilli MRS Broth

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: NCM0079

Peptone Water

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: NCM0096

Modified Tryptone-Soy Broth (mTSB)

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: NCM0196

LB Agar, Miller

■ 제조사: Neogen
■ 제품코드: NCM0142A